Privatpolicy

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”RGPD”), organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för rättigheter och utveckling bestämmelser informerar Hotel Lloret Ramblas, S.A, (”Lloret Ramblas”) alla användare av webben www.hlloret.com (”webben”) om behandlingen av deras personuppgifter, de som tillhandahålls under åtkomst och användning av webben och i deras dagliga relation med Lloret Ramblas.

I allmänhet, för vilket ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter?

  • Adressera begäran om nödvändig information via avsnittet för kontakt på webben.
  • Skicka information, på elektronisk väg, om Lloret Ramblas, våra aktiviteter, kampanjerbjudanden och annan information som kan intressera dig.
  • Aktivera realisering och hantering av din bokning online i vår anläggning.
  • Möjliggöra hanteringen av affärsrelationen med kunder och/eller leverantörer.

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

  • För att svara på begäran om information som krävs via avsnittet ”Kontakt” eller ”Begär information” på webbplatsen. Samtycket uttrycktes från den skickade begäran.
  • För hantering av onlinebokningar, genomförandet av kontraktet.
  • Möjliggöra hanteringen av affärsrelationen med kunder och leverantörer och genomförandet av kontraktet.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

I allmänhet kommer de uppgifter som lämnas att sparas så länge som det är nödvändigt för vart och ett av de ändamål för vilka uppgifterna används.
I alla fall under de lagligt fastställda perioderna för det, när det gäller information som rör tillhandahållandet av tjänster.
Under den period som krävs för att svara och utföra motsvarande interna övervakning av förslaget eller observationen som kommunicerats.
Angående att skicka kommersiell kommunikation elektroniskt, på obestämd tid, tills du berättar annat.
När det gäller urvalsprocesser upp till ett år efter deras slutförande, för att möjliggöra deras utlysning i framtida processer vid behov.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

I allmänhet är kommunikationen av dina uppgifter till tredje part inte förutsedd såvida inte sådan kommunikation kan vara nödvändig för att utföra några behandlingar.
Förutom de som nämns ovan kan tredje parter, databehandlare, ha tillgång till dina uppgifter.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Så länge Lloret Ramblas behandlar dina uppgifter har du rätt att begära följande:
Tillgång.- Den berörda parten ska ha rätt att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida uppgifterna om denne behandlas eller inte, samt detaljerad information om vissa aspekter av den behandling som genomförs.
Rättelse.- Den berörda parten kommer att ha rätt att få rättelse av de felaktiga personuppgifter som berör honom eller att komplettera de som var ofullständiga.
Radering.- Den berörda parten har rätt att begära radering av sina uppgifter. I vilket fall som helst kommer raderingen att omfattas av de gränser som fastställts i regleringsnormen.
Begränsning av deras behandling.- Den berörda parten kommer att ha rätt att begära begränsningen avseende behandlingen av deras uppgifter
Motstånd mot behandling.- Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig att deras uppgifter behandlas. Följaktligen kommer Lloret Ramblas att sluta behandla uppgifterna förutom av legitima, tvingande skäl eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.
Rätt till portabilitet av dina uppgifter.- Du kommer med andra ord att ha rätt att få de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat format, för dagligt bruk och mekanisk läsning och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
Rättigheterna ovan kan utövas med hjälp av en skriftlig och undertecknad begäran adresserad till Lloret Ramblas Hotels, S.A., Rambla Canaletes 125, Barcelona eller via e-postadressen: direccion@hlloret.com

Var får vi dina uppgifter?

Dina uppgifter har lämnats till oss av ditt företag eller tredje part såsom resebyråer, bokningscenter etc.
För kommersiella remisser erhålls de, med förhandsgodkännande, från den anläggning där du har bott eller använt tjänster.

Vad händer om jag inte tillhandahåller de begärda uppgifterna?

De identifieringsuppgifter som tillhör klienten/användaren, övriga kontaktuppgifter och eventuella andra som tillämpliga bestämmelser kan kräva ska deklareras. Vägrann att tillhandahålla dem skulle kunna innebära omöjligheten att få tillgång till tjänsten.
Den återstående informationen som begärs är frivillig, så underlåtenhet att tillhandahålla den kommer inte att förhindra upprättandet av avtalsförhållandet.
När det gäller urvalsprocesser kommer det att vara nödvändigt att bearbeta data från ditt utbildnings- och anställnings-CV för att bedöma din lämplighet för ett specifikt jobb.

Kontrollmyndigheternas förmynderskap.

Om du anser det lämpligt kan du begära skydd av den spanska byrån för dataskydd genom att skicka in motsvarande anspråk. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nr 6 28001 Madrid.

Säkerhetsåtgärder.

Lloret Ramblas har antagit de lagstadgade säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter och har installerat alla tekniska medel och åtgärder som står till dess förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter som lämnats till Lloret Ramblas. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ointagliga.